Home Inne trendyStyl życia WSPIERAMY BUDOWANIE MOŻLIWOŚCI DLA KOBIET I DZIEWCZYN

WSPIERAMY BUDOWANIE MOŻLIWOŚCI DLA KOBIET I DZIEWCZYN

by trendy

Od niemal 20 lat w Bobbi Brown Cosmetics staramy się wzmacniać kobiety i dziewczęta także poza obszarem kosmetyki. Nasza firma nawiązała współpracę z wieloma organizacjami non-profit zajmującymi się rozwojem umiejętności zawodowych, wsparciem przedsiębiorczości kobiet i dziewcząt, a także poszukiwaniem dostępu do zasobów edukacyjnych.

8 marca 2019 r. w dniu międzynarodowego święta kobiet, nasza firma kontynuuje swoje zaangażowanie formalnie powołując Fundację Pretty Powerful. Ponadto Bobbi Brown Cosmetics ustanawiła grant o wartości 400 000 USD w celu dalszego budowania możliwości rozwoju kobiet i dziewcząt. Fundusze zostaną przekazane organizacjom wytypowanym przez Yarę Shahidi oraz Elizabeth Olsen. Są to instytucje, z którymi ambasadorki naszej marki albo współpracowały osobiście, albo znają je i są pod ich wrażeniem jako organizacji wpisujących się w szerokie cele utworzonej Fundacji.

 

THE PRETTY POWERFUL FUND
Fundacja Pretty Powerful Fund podkreśla ważne aspekty piękna: piękna pozostawania w służbie innym. Mamy siłę i determinację do integracji i wywołania zmian” podkreśliła Yara Shahidi.

Cztery organizacje, które otrzymują dotacje:

 

Girls for Gender Equity
Międzypokoleniowa organizacja społeczna działająca w dzielnicy Brooklyn w Nowym Jorku zaangażowana w rozwój fizyczny, psychologiczny, społeczny i przedsiębiorczości dziewcząt i kobiet.

 

Urgent Action Fund for Women’s Human Rights
Fundusz założony przez feministki, którego zadaniem jest ochrona, wzmacnianie i wsparcie kobiet i transpłciowych obrońców praw człowieka, zwłaszcza w krytycznych sytuacjach gdy na świecie zachodzi potrzeba szybkiego uruchomienia dotacji, zapewnienia obsługi prawnej i zbudowania sojuszy do uruchomienia celowych funduszy.

 

Third Wave Fund
Fundusz aktywizujący i zapewniający zasoby oraz wsparcie dla działań młodzieży na rzecz sprawiedliwości płci. Jego celem jest zwiększenie wpływów politycznych, dobrobytu, samodzielności i determinacji kolorowych i ubogich grup społecznych.

 

UCLA’s Stuart House
Popularny na świecie modelowy program stworzony przez Rape Foundation i innych oferujący wsparcie dzieciom wykorzystywanym seksualnie i ich rodzinom. „Jako wolontariuszka oferuję tym dzieciom swoje towarzystwo, wsparcie i pełną uwagę. To jest dla mnie dar móc podziwiać jak dzieci i młodzi ludzie wykorzystują i odbudowują się w ramach terapii i leczenia.” mówi Elizabeth Olsen.

Zobacz także